01
Sep
2020

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020"

АРТ ФЕСТ ЕООД, организатор на Международния филмов фестивал "София Филм Фест" декларира, че компанията е получила средства по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Проект и главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията и стабилност на работните места по процедура BG16RFOP002-2.073

Бенефициент: АРТ ФЕСТ ЕООД
Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.
Начало: 30.09.2020 година
Край: 30.12.2020 година